Ultra Engineering : บริษัท อุลตร้าเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | บริการถ่ายภาพความร้อน พร้อมออกรายงานผลวิเคราะห์


บริการถ่ายภาพความร้อน พร้อมออกรายงานผลวิเคราะห์

บริการถ่ายภาพความร้อน พร้อมออกรายงานผลวิเคราะห์

บริษัท อุลตร้า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้จำหน่าย และบริการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ด้วยเครื่องถ่ายภาพความร้อน FLUKE โดยการตรวจจับรังสีอินฟาเรดจากอุปกรณ์ไฟฟ้า ทำให้สามารถหาจุดบกพร่องของแต่ละชิ้นส่วนที่กำลังจะมีปัญหา ซึ่งสามารถบ่งชี้ถึงตำแหน่งของอุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องกลที่มีความร้อนสูงกว่าอุณหภูมิที่ควรจะเป็น และยังสามารถตรวจสอบบริเวณที่ฉนวนเกิดความเสียหาย อันทำให้เกิดการสูญเสียพลังงาน หรือบ่งบอกตำแหน่งรั่วของระบบท่อในโรงงาน ในการตรวจหา " จุดความร้อน " หรือ" Hot Spot " เหมาะสำหรับโรงไฟฟ้า โรงงานปิโตรเคมี โรงงานกระดาษ โรงงานผลิตเหล็ก อาคารสูง โรงแรม และอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ โดยให้ภาพที่คมชัด และถูกต้องแม่นยำ การตรวจสอบสามารถกระทำได้ แม้ในขณะที่มีการเดินเครื่องจักร หรือมีการจ่ายกระแสไฟฟ้าอยู่ ทำให้ไม่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการผลิต

การตรวจสอบด้วยกล้องอินฟราเรด เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกว่าเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูง คุ้มค่าต่อการลงทุนเหมาะสำหรับการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Predictive Maintenance) เป็นวิธีที่สามารถตรวจพบปัญหาได้ก่อนที่จะลุกลามก่อให้เกิดปัญหามากขึ้น หรือต้องทำให้เสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงครั้งใหญ่ และยังสามารถลดความเสี่ยงจากการเกิดอัคคีภัยได้

Image result for ภาพถ่ายความร้อน

 

ประโยชน์ที่ได้จากเครื่อง Fluke Thermal Imager

 • • ลดความเสียหายที่เกิดจากเครื่องจักรหยุดทำงาน   
 • • ลดการเสียรายได้ ( จากการหยุดงาน , ลูกค้าเสียความมั่นใจ)
 • • ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง
 • • สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของทีมงานซ่อมบำรุง
 • • ลดความสิ้นเปลืองจากการสูญเสียพลังงาน
 • • สามารถยืนยันได้ว่าการซ่อมบำรุงได้กระทำอย่างถูกต้อง
 • • ลดความเสี่ยงจากการเกิดอัคคีภัย
 • • สามารถจัดลำดับความเร่งด่วนในการซ่อมบำรุง
 • • แสดงตำแหน่งในส่วนที่เป็นปัญหาได้อย่างแม่นยำ
 • • ยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆ
 • • สามารถเตรียมอะไหล่ไว้ล่วงหน้าได้

จากประโยชน์และคุณสมบัติที่กล่าวมานั้นจะช่วยเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพในการทำงานของท่านให้ดียิ่งขึ้น