Ultra Engineering : บริษัท อุลตร้าเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | สัมมนา 5 เทคนิคในงานบำรุงรักษาเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรม และช่วยประหยัดพลังงาน


สัมมนา 5 เทคนิคในงานบำรุงรักษาเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรม และช่วยประหยัดพลังงาน

เรียน ผู้จัดการโรงงาน, ผู้จัดการฝ่ายผลิต, ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม, ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุงและผู้ที่เกี่ยวข้อง

             ในปัจจุบันกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมมีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนเครื่องจักรให้มีความทันสมัยมากขึ้น ซึ่งในการใช้งานหรือบำรุงรักษาอาจจะต้องเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน การตรวจวัดเครื่องจักรเพื่อประเมินการสึกหรอ จึงมีความสำคัญต่อกระบวนการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และยังส่งผลต่อในเรื่องของการอนุรักษพลังงาน  ทั้งเรื่องระบบไฟฟ้า กระบวนการผลิต และการตัดสินใจใช้พลังงานทางเลือกและการบำรุงรักษาระบบโซล่าห์ จากการตรวจวัดค่าต่างๆที่นำไปใช้ประโยชน์ในการประเมินได้ ในงานสัมมนาครั้งนี้ มีการนำเสนอเทคนิคการตรวจวัดด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและแนวทางในการบำรุงรักษา การตรวจวัดพลังงาน การซ่อมบำรุง และการใช้เครื่องมือให้ตรงกับงานของท่านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยตลอดอายุการใช้งาน

           ทางบริษัทฯ ผู้แทนจำหน่ายสินค้ายี่ห้อ FLUKE มีเครื่องมือหลายแบบ หลายราคาให้เลือกใช้ และมีทีมงานที่จะให้ความรู้และสอนวิธีใช้งานให้กับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมในงาน

           จึงขอเรียนเชิญท่านที่มีความสนใจเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อเรื่อง

 

หรือกด Link นี้เพื่อลงทะเบียน ได้เลยค่ะ    แบบตอบรับสัมมนา


PDF File Download