Ultra Engineering : บริษัท อุลตร้าเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | ประเภทสินค้า เครื่องวัดแก๊ส


เครื่องวัดแก๊ส

Extech CO100 เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
รายละเอียด คุณสมบัติของ Extech CO100 เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ตรวจสอบความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แจ้งเตือนระดับก๊าซ CO2 ด้วยเสียงและสัญลักษณ์ Maintenance ...

Extech CO210 เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) แบบ Datalogger
รายละเอียด คุณสมบัติของ Extech CO210 เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) แบบ Datalogger ตรวจสอบความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตั้งค่าแจ้งเตือนระดับก๊าซ CO2 HI/LO ด้วยเสียงและ ...

Extech CO220 เครื่องวัดก๊าซ Carbon Dioxide (CO2)
รายละเอียด คุณสมบัติของ Extech CO220 เครื่องวัดก๊าซ Carbon Dioxide (CO2) แสดงไอคอนใบหน้าที่แสดงระดับคุณภาพอากาศ มีเสียงเตือนเมื่อค่า CO2 สูงหรือต่ำกว่าค่าที่กำหนดไว้ แสดงปฏิ ...

Extech CO240 เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
รายละเอียด คุณสมบัติของ Extech CO240 เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แสดงผลค่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2), อุณหภูมิ, ความชื้นสัมพัทธ์, Dew Point, หรือ Wet Bulb แจ้งเตือนด้วยเสียงเมื ...