Ultra Engineering : บริษัท อุลตร้าเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | ประเภทสินค้า เครื่องวัดแรงดึง


เครื่องวัดแรงดึง

DeFelsko AT-A Series เครื่องทดสอบแรงยึดเกาะผิวเคลือบด้วยปั้มไฮดรอลิกแบบแบบอัตโนมัติ
DeFelsko PT-ATA Series เครื่องทดสอบแรงยึดเกาะผิวเคลือบด้วยปั้มไฮดรอลิกแบบอัตโนมัติ เครื่องทดสอบแรงยึดเกาะผิวเคลือบด้วยปั๊มไฮดรอลิก สามารถเลือกขนาดของ Dolly ขนาด 20 mm, 50 mm, 50 x 50 mm Ti ...

DeFelsko AT-M Series เครื่องทดสอบแรงยึดเกาะผิวเคลือบด้วยปั้มไฮดรอลิกแบบ Manual
DeFelsko AT-M Series เครื่องทดสอบแรงยึดเกาะผิวเคลือบด้วยปั้มไฮดรอลิกแบบ Manual เครื่องทดสอบแรงยึดเกาะผิวเคลือบด้วยปั๊มไฮดรอลิก สามารถเลือกขนาดของ Dolly ขนาด 20 mm, 50 mm, 50 x 50 mm Tile และ 50 ...