Ultra Engineering : บริษัท อุลตร้าเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | ประเภทสินค้า เครื่องวัดคุณภาพไฟฟ้า


เครื่องวัดคุณภาพไฟฟ้า

Fluke 1770 Series เครื่องวิเคราะห์คุณภาพกำลังไฟฟ้าแบบ 3 เฟส
    การวัดอัตโนมัติ ยืดหยุ่นยิ่งกว่า การแก้ปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพกำลังไฟฟ้าได้ดีขึ้น เครื่องวิเคราะห์คุณภาพกำลังไฟฟ้าแบบสามเฟส Fluke 1770 Series กำจัดความซับซ้อนของการบันทึกค ...

Fluke 345 เครื่องวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้าแบบแคลมป์
  Fluke 345 เป็นเครื่องมือที่รวมเอาความสามารถวิเคราะห์และบันทึกคุณภาพไฟฟ้า เข้ากับแคลมป์มิเตอร์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานตรวจเฝ้าระวังโหลดอิเล็กทรอนิกส์ ตัวอย่างการใช้งาน งานติดตั้งและตร ...

Fluke 434, 435 Series II เครื่องวิเคราะห์การใช้พลังงานและแก้ไขคุณภาพไฟฟ้า 3 เฟส
  รุุ่นใหม่ วิเคราะห์ปัญหาคุณภาพไฟฟ้าได้ละเอียดยิ่งขึ้น พร้อมฟังค์ชั่นวิเคราะห์การใช้พลังงาน สามารถแจกแจงการสูญเสียจากสาเหตุต่างๆ และคำนวณต้นทุนที่สูญเปล่า Fluke 435-II ช่วย ...

Fluke 438-II เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพพลังงานไฟฟ้าและมอเตอร์
เครื่องวิเคราะห์มอเตอร์และคุณภาพพลังงานไฟฟ้า Fluke 438-II ใหม่ เพิ่มความสามารถการวัดด้านเครื่องกลที่สำคัญสำหรับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กับฟังก์ชันการวิเคราะห์คุณภาพพลังงานไฟฟ้าขั้นสูงของ เครื่องวิเคราะห์คุณภ ...

Fluke Norma 6000 Series เครื่องวิเคราะห์พลังงานไฟฟ้าแบบพกพา
  Fluke Norma 6000 Series เครื่องวิเคราะห์กำลังไฟฟ้าแบบพกพา ความต้องการในการตรวจวัดงานภาคสนามของอุปกรณ์ Power Electronics ที่ถูกประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางมากขึ้นในธุรกิจพลังงานท ...

Metrel MI 2883 เครื่องวัดบันทึกผลและวิเคราะห์ค่าพลังงานไฟฟ้า 3 เฟส
เครื่องมือสำหรับตรวจวัดบันทึกผลและวิเคราะห์ค่าพลังงานไฟฟ้าแบบ 3 เฟส ราคาสุดคุ้ม แสนประหยัด ครอบคลุมงานด้านอนุรักษ์พลังงานและซ่อมบำรุง วัดแรงดันไฟฟ้า 3 เฟส ได้สูงสุด 1000V (rms) พร้อมทั้งแสดงลำด ...

Metrel MI 2892 เครื่องวิเคราะห์การใช้พลังงานและแก้ไขคุณภาพไฟฟ้า 3 เฟส
Metrel MI 2892 Power Master เครื่องวิเคราะห์การใช้พลังงานและแก้ไขคุณภาพไฟฟ้า 3 เฟส แสดงผลหน้าจอ LCD แบบสี เครื่องวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า 3 เฟส ระดับ Class A (IEC61000-4-30) บันทึกค่ากำลังไ ...

Metrel MI 2893 Power Master เครื่องวิเคราะห์การใช้พลังงานและคุณภาพไฟฟ้า 3 เฟส
METREL MI 2893 Power Master เครื่องวิเคราะห์การใช้พลังงานและคุณภาพไฟฟ้า 3 เฟส เป็นเครื่องวิเคราะห์พลังงานและคุณภาพไฟฟ้าจอสีรุ่นใหม่จาก สำหรับวัดและบันทึกเหตุผิดปกติของระบบไฟฟ้าเพื่อค้นหาสา ...