Ultra Engineering : บริษัท อุลตร้าเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | สินค้าCTRL UL101 เครื่องตรวจจับเสียงอัลตร้าซาวด์


ข้อมูลสินค้า

 
CTRL UL101 เครื่องตรวจจับเสียงอัลตร้าซาวด์

CTRL UL101 เครื่องตรวจจับเสียงอัลตร้าซาวด์


Model: CTRL UL101
   เครื่องวัดเสียง    CTRL
 

เครื่องตรวจจับเสียงอัลตร้าซาวด์จากการรั่ว ของความดัน, สุญญากาศ และไฟฟ้าแรงสูง
CTRL UL101 เป็นเครื่องมือตรวจสอบแบบไม่ทำลาย (non-destructive) ขนาดมือถือ ที่ใช้เทคโนโลยีอัลตร้าซาวด์สำหรับงานซ่อมบำรุงแบบคาดการณ์ล่วงหน้า, งานตรวจซ่อม, งานด้านความปลอดภัย และงานควบคุมคุณภาพ

ตัวเครื่องรับสัญญาณของ UL101 จะทำหน้าที่ตรวจจับคลื่นอัลตร้าซาวด์แล้วแปลงความถี่ให้ต่ำลงมาอยู่ในย่านที่หูได้ยิน ส่งไปยังหูฟังพร้อมกับมิเตอร์วัดความแรงของสัญญาณแบบอะนาล็อก ผู้ใช้ก็สามารถทำการกวาดค้นหาสัญญาณอัลตร้าซาวด์ตามชิ้นส่วนต่างๆ ได้ แม้ในที่มีเสียงรบกวนสูงจากสภาพแวดล้อม สิ่งผิดปกติและความบกพร่องที่เพิ่งเกิดแรกเริ่ม จะตรวจพบได้ก่อนทันที ช่วยหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายซ่อมแซมราคาแพง, อันตรายที่อาจเกิดขึ้น และการหยุดการผลิต

CTRL UL101 Ultrasound Detector

คุณลักษณะเด่น

  • ความใวสูง ในขณะที่มีค่าอัตราส่วน S/N และค่าซีเล็กติวิตี้ ดีเยี่ยม
  • ออกแบมาสำหรับประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลาย
  • ขนาดเหมาะมือ สะดวกใช้งาน
  • ปุ่มควบคุมใช้งานง่าย
  • มีอะนาล็อกมิเตอร์วัดความแรงสัญญาณ
  • บอกสภาวะแบตเตอรี่
  • ตัวเครื่องเป็นอลูมิเนียมที่แข็งแรง
  • พร้อมหูฟังแบบครอบ คุณภาพสูง สมบุกสมบันในงานอุตสาหกรรม
  • มีรุ่นธรรมดา และมีรุ่นสำหรับพื้นที่ใวต่อประกายไฟ (intrinsically safe)

การใช้งานด้านต่างๆ

ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรหรือชิ้นส่วนสำคัญ
UL101 มีโพรบวัดแบบก้านทึบ สำหรับการตรวจวัดแบบสัมผัสที่ตัวโครงของแบริ่ง, เรือนเกียร์ หรือชิ้นส่วนสำคัญอื่นๆ อัลตร้าซาวด์ที่เกิดจากการหมุนของชิ้นส่วนสามารถบ่งบอกสภาวะการทำงานของชิ้นส่วนได้ โดยการเปรียเทียบกับเสียงในตอนติดตั้งใหม่ๆ หรือเทียบกับเสียงจากเครื่องอื่นๆ UL101 ใช้ในการตรวจหาการทำงานผิดปกติของแบริ่ง, ขาดการหล่อลื่น, หรือเริ่มมีการสึกหรอ

ตรวจหาการรั่วของความดันและสุญญากาศ
ด้วยความใวและซีเล็กติวิตี้ที่ยอดเยี่ยมของ UL101 ช่วยให้หาตำแหน่งของจุดรั่วได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมือก๊าซหรือของเหลวพุ่งออกจากรอยแตก จากความดันสูงไปยังความดันต่ำ จะทำให้เกิดการฟุ้งกระจายและเกิดอัลตร้าซาวด์ เราสามารถประหยัดพลังงานได้จากการใช้ UL101 ตรวจสอบการรั่วของระบบอากาศอัดอย่างสม่ำเสมอ และสามารถประหยัดเวลาในการควบคุมคุณภาพและการตรวจซ่อม ด้วยการตรวจหาการรั่วที่วาล์ว, โซลีนอยด์ และแหวนลูกสูบ ได้อย่างแม่นยำ

Detect electrical arcing and corona discharge
ตรวจหาการอาร์คของไฟฟ้าและโคโรน่าดิสชาร์จ
ใช้ UL101 ในการตรวจแผงควบคุมไฟฟ้า, หม้อแปลง, และฉนวนไฟฟ้า อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยจากการเกิดอาร์ค ใช้ตรวจการเกิดโคโรน่าดิสชาร์จ ที่สถานีไฟฟ้าย่อยที่ระยะปลอดภัยได้อย่างรวดเร็ว เพื่อป้องกันปัญหาไฟฟ้าดับ ในบางกรณี เราสามารถใช้ UL101 ตรวจพบโคโรน่าได้ก่อนที่กล้องถ่ายภาพอินฟราเรดจะตรวจพบความร้อนใดๆเสียอีก

 

สินค้าประเภทเดียวกัน