Ultra Engineering : บริษัท อุลตร้าเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | สินค้าFluke 9040 เครื่องตรวจวัดลำดับเฟส


ข้อมูลสินค้า

 
Fluke 9040 เครื่องตรวจวัดลำดับเฟส

Fluke 9040 เครื่องตรวจวัดลำดับเฟส


Model: Fluke 9040
   เครื่องทดสอบงานติดตั้งระบบไฟฟ้า    Fluke
 

Fluke 9040 ใช้ในการตรวจทิศทางหรือลำดับของเฟสในงานไฟฟ้า 3 เฟส เช่น งานระบบไฟจ่าย, มอเตอร์ 3 เฟส, วงจรขับต่างๆ โดยแสดงจำนวนเฟสที่ปรากฏ และลำดับของเฟสบนจอ LCD ช่วยให้สามารถกำหนดลำดับเฟสได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ใช้งานได้กับแรงดันตั้งแต่ 40-700 โวลต์ ใช้ได้ทั้งกับงานทั่วๆ ไป และในงานอุตสาหกรรม ตัวเครื่องวัดใช้กระแสไฟจากวงจรที่ตรวจวัดโดยไม่จำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่ หัววัดออกแบบให้มีความปลอดภัยในการใช้และมีให้เลือกใช้หลายรูปแบบ เหมาะกับการใช้ รวมทั้งที่เป็นซ็อคเก็ตสำหรับงานอุตสาหกรรม

Fluke 9040-1

คุณสมบัติ

  • ใช้ตรวจไฟสามเฟส
  • แสดงทิศทางของเฟส
  • จอแสดงผล LCD อ่านง่าย ชัดเจน
  • ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่
  • แรงดันใช้งาน 40-700 โวลต์
  • ช่วงความถี่ 15-400 Hz
  • มาตรฐานความปลอดภัย CAT III 600V, EN 61010, EN 61557-7
  • แถมโพรบ 3 อัน และปากคีบ
  • ทนฝุ่นและน้ำ

 

สินค้าประเภทเดียวกัน