Ultra Engineering : บริษัท อุลตร้าเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | สินค้าFluke FoodPro, FoodProPlus เครื่องวัดอุณหภูมิสำหรับงานด้านความปลอดภัยอาหารโดยเฉพาะ


ข้อมูลสินค้า

 
Fluke FoodPro, FoodProPlus เครื่องวัดอุณหภูมิสำหรับงานด้านความปลอดภัยอาหารโดยเฉพาะ

Fluke FoodPro, FoodProPlus เครื่องวัดอุณหภูมิสำหรับงานด้านความปลอดภัยอาหารโดยเฉพาะ


Model: Fluke FoodPro Series
   เครื่องวัดอุณหภูมิ แบบไม่สัมผัส    Fluke
 

เป็นอินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์ ที่ออกแบบสำหรับการตรวจวัดอุณหภูมิในงาน HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point :ระบบวิเคราะห์อันตรายและหาจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม) ในอุตสาหกรรมอาหาร เป็นเครื่องมือสำหรับงานป้องกันอันดับแรกๆ ของกระบวนการด้านอาหาร ช่วยให้การวัดอุณหภูมิจำนวนมากทำได้อย่างรวดเร็ว ไม่สับสน โดยสามารถวัดอุณหภูมิพื้นผิวแบบไม่สัมผัส ด้วยอินฟราเรด

HACCP NSF

นอกจากนี้ในรุ่น FoodPro Plus ยังเพิ่มความแม่นยำและความสามารถในการวัดแบบสัมผัสโดยใช้โพรบ เพื่อวัดอุณหภูมิภายในได้ จอแสดงผลมีไฟแสดงอุณหภูมิปัจจุบันและค่าสูงสุด มีฟังก์ชันจับเวลาการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอุณหภูมิ

Fluke FoodPro Series ทั้ง 2 รุ่น ได้รับมาตรฐาน NSF (มาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านการคำนึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม) ตัวเครื่องภายนอก ทำด้วยวัสดุมาตรฐาน IP54 ซึ่งหมายถึงสามารถล้างน้ำได้ (โดยใช้น้ำไหลผ่าน)

Risk Zone Food Safety

Fluke FoodPro มีฟังก์ชัน HACCP ในตัว สำหรับตรวจสอบช่วงอุณหภูมิที่ปลอดภัย สำหรับการเก็บอาหารในตู้เย็นหรือการอุ่นอาหาร โดยมี LED แสดงผลเป็นสี แสดงช่วงปลอดภัยด้วยสีเขียว ช่วงอันตรายด้วยสีแดง และมีไฟเล็งเป้าความสว่างสูง เพื่อช่วยให้วัดอุณหภูมิในพื้นที่ที่แม่นยำยิ่งขึ้น

รุ่น FoodPro ใช้งานง่าย รวดเร็ว เที่ยงตรงสูง เป็นเครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส วัดอุณหภูมิพื้นผิวได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องเสี่ยงกับการสัมผัสปนเปื้อนของอาหาร
รุ่น FoodPro Plus มีโพรบวัดอุณหภูมิแบบสัมผัส สำหรับวัดอุณหภูมิด้านใน พร้อมกับมีตัวจับเวลาการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอุณหภูมิ พร้อมเสียงเตือน

คุณสมบัติ

 • ตรวจสอบ HACCP ได้ทันที
 • ได้รับการรับรองมาตรฐาน NSF (มาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านการคำนึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม)
 • มีไฟส่องพื้นที่จุดวัดอุณหภูมิ เพิ่มความสะดวกและความแม่นยำ
 • อ่านอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -30 °C ถึง 275 °C (-20 °F ถึง 525 °F)
 • อ่านอุณหภูมิสูงสุด (รุ่น FoodPro Plus)
 • มีฟังก์ชันนับเวลา (รุ่น FoodPro Plus)
 • ล้างน้ำได้ (IP54 Specification)
 • มีไฟส่องดูจอในที่มืด
 • อ่านอุณหภูมิได้ทั้ง °C และ °F
 • ใช้งานต่อเนื่อง 10 ชั่วโมง
 • ปลายโพรบถอดเปลี่ยนได้ (รุ่น FoodPro Plus)

 

สินค้าประเภทเดียวกัน