Ultra Engineering : บริษัท อุลตร้าเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | สินค้าFluke Network Pro200 -Kit โทนเนอร์และโพรบตรวจสอบสายเคเบิ้ล


ข้อมูลสินค้า

 
Fluke Network Pro200 -Kit โทนเนอร์และโพรบตรวจสอบสายเคเบิ้ล

Fluke Network Pro200 -Kit โทนเนอร์และโพรบตรวจสอบสายเคเบิ้ล


Model: Fluke Network Pro 200Kit
   เครื่องมือทดสอบสำหรับงานเน็ตเวิร์ก    Fluke Network
 

Fluke Networks MT-8200-60-KIT IntelliTone™ Pro 200 Toner and Probe Kit |  FlukeFluke Networks MT-8200-60-KIT IntelliTone™ Pro 200 Toner and Probe Kit |  Fluke

IntelliTone™ Pro 200 LAN Kit โทนเนอร์และโพรบตรวจสอบสายเคเบิ้ล

สำหรับงานตรวจซ่อมสาย LAN และสายเคเบิ้ล

  • ตรวจสอบชนิดของพอร์ตด้วย LED
  • ตรวจหาแนวสายและคู่สายเคเบิล
  • รองรับสาย LAN และสาย Coaxial
  • ส่งโทน ได้ทั้งแบบ Analog และ Digital
  • มี LED แสดงถึงระดับความแรงสัญญาณ
  • ตรวจสอบการเข้าหัวของสายเคเบิ้ลได้
สินค้าประเภทเดียวกัน