Ultra Engineering : บริษัท อุลตร้าเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | สินค้าFluke 719Pro เครื่องสอบเทียบความดัน มีปั๊มไฟฟ้าในตัว


ข้อมูลสินค้า

 
Fluke 719Pro เครื่องสอบเทียบความดัน มีปั๊มไฟฟ้าในตัว

Fluke 719Pro เครื่องสอบเทียบความดัน มีปั๊มไฟฟ้าในตัว


Model: Fluke 719Pro
   เครื่องมือสอบเทียบ    Fluke
 

Fluke 719Pro เป็นเครื่องมือสำหรับสอบเทียบความดัน มีความแม่นยำสูง พร้อมปั๊มไฟฟ้าในตัวที่สามารถสร้างความดันได้สูงถึง 300 psi (20 bar) โดยไม่ต้องใช้ปั๊มมือภายนอก นอกจากนี้ยังสามารถวัดค่า, จำลอง และจ่ายกระแสหลูป 4-20 mA และวัดแรงดันไฟฟ้า 30 VDC มีแหล่งจ่ายภายในสำหรับจ่ายแรงดันหลูป 24 V ให้แก่ทรานสมิตเตอร์ที่ทดสอบได้

วัดค่าได้อย่างแม่นยำ มีจอแสดงผลขนาดใหญ่ พร้อมไฟที่จอ แสดงค่าพร้อมกัน 3 พารามิเตอร์

 • ค่าความดันจากเซ็นเซอร์ในตัว หรือจากเซ็นเซอร์ภายนอก
 • ค่ากระแส mA ที่ จ่าย/จำลอง หรือค่าวัด
 • ค่าอุณหภูมิที่วัดโดยโพรบเสริม RTD

Image result for fluke 719pro

คุณสมบัติเด่น

 • มีปั๊มไฟฟ้าติดตั้งในตัว สอบเทียบความดันได้สะดวกด้วยมือเดียว
 • ทดสอบสวิตช์ความดันได้ง่ายๆ ด้วยฟังค์ทดสอบสวิตช์ในตัว
 • มีตัวปรับความดันละเอียดที่เที่ยงตรงสูง เพื่อให้ได้ความดันในการสอบเทียบอย่างแม่นยำ
 • ความแม่นยำสูงเป็นพิเศษ (0.025 %) สำหรับการสอบเทียบทรานสมิตเตอร์ระดับอ้างอิงได้
 • มีขนาดของปั๊มความดันให้เลือก 30 PSI, 150 PSI และ 300 PSI
 • ตั้งค่าจำกัดความดันสูงสุดของปั๊มได้
  • ป้องกันความดันสูงเกิน
  • และช่วยในการกำหนดความดันที่ต้องการได้
 • เพิ่มย่านวัดความดันได้ด้วยโมดูลความดันรุ่น 700Pxx ที่มีให้เลือก 29 รุ่น
 • มีช่องสำหรับทำความสะอาดปั๊มได้ ช่วยลดโอกาสความเสียหายจากความชื้นและฝุ่นละอองที่สะสม
 • มีที่ดักความชื้นในตัว ช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายจากความชื้น
 • วัดอุณหภูมิได้อย่างเที่ยงตรง ด้วยโพรบ RTD (อุปกรณ์เสริม)
สินค้าประเภทเดียวกัน