Ultra Engineering : บริษัท อุลตร้าเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | สินค้าFluke 750P Series โมดูลวัดความดันความเที่ยงตรงสูง สำหรับเครื่องสอบเทียบรุ่น Fluke 75x และ 720 Series


ข้อมูลสินค้า

 
Fluke 750P Series โมดูลวัดความดันความเที่ยงตรงสูง สำหรับเครื่องสอบเทียบรุ่น Fluke 75x และ 720 Series

Fluke 750P Series โมดูลวัดความดันความเที่ยงตรงสูง สำหรับเครื่องสอบเทียบรุ่น Fluke 75x และ 720 Series


Model: Fluke 750P Series
   เครื่องมือสอบเทียบ    Fluke
 

โมดูลวัดความดัน Fluke 750P Series ออกแบบมาให้แข็งแรง, ใช้งานง่าย, และมีความแม่นยำสูง เหมาะสำหรับการวัดความดันเกจ, ความดันต่าง, และความดันสัมบูรณ์ โดยต่อใช้งานร่วมกับเครื่องสอบเทียบรุ่น Fluke 743/744 และ 753/754 Documenting Process Calibrators และ Fluke 725, Fluke 726 Multifunction Process Calibrators

Fluke 750P Series เป็นรุ่นปรับปรุงใหม่ ทดแทนรุ่น Fluke 700P series เดิมที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนาน มีให้เลือกถึง 48 รุ่นย่อย ครอบคลุมช่วงความดันตั้งแต่ 0 ถึง 1 inH20 จนถึง 10000 psi (2.5 mbar ถึง 690 bar) ทั้งรุ่นวัดความดันเกจ, ความดันต่าง, ย่านวัดคู่, ความดันสัมบูรณ์ และวัดสุญญากาศ

  • ค่าความมั่นคงการวัดระดับอ้างอิง 0.025 %
  • มั่นใจได้ ด้วยค่าสเปกใช้งาน 6 เดือน และ 1 ปี
  • แม่นยำสูงในการใช้งาน ด้วยการชดเชยอุณหภูมิ 0 °C ถึง 50 °C
  • เชื่อมต่อด้วยสัญญาณดิจิตอล ไม่มีการสูญเสียหรือผิดพลาดแบบอะนาล็อก
  • มีช่วงแรงดันให้เลือกใช้งานอย่างครอยคลุมมากที่สุด
  • มีรุ่นสำหรับวัด ความดันเกจ, ความดันต่าง, ย่านวัดคู่, ความดันสัมบูรณ์ และวัดสุญญากาศ

Image result for fluke 750p

สินค้าประเภทเดียวกัน