Ultra Engineering : บริษัท อุลตร้าเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | สินค้าFluke 922-Kit เครื่องวัดการไหลของอากาศ


ข้อมูลสินค้า

 
Fluke 922-Kit เครื่องวัดการไหลของอากาศ

Fluke 922-Kit เครื่องวัดการไหลของอากาศ


Model: Fluke 922-Kit
   เครื่องวัดความเร็วลม    Fluke
 

Fluke 922-Kit เป็นเครื่องมือตรวจวัดอากาศชนิดมือถือ ขนาดกระทัดรัด ที่ออกแบบมาให้ใช้งานง่าย แต่มีความสามารถสูง สำหรับงานตรวจวัดอากาศและการตรวจวินิจฉัยภาคสนาม รวมความสามารถในการวัดผลต่างความดัน, ความเร็วอากาศ และอัตราการไหล ใว้ในเครื่องเดียว Fluke 922 ช่วยให้ช่างเทคนิคทำงานสะดวกขึ้น ในการตรวจสอบค่ามาตรฐานอากาศสำคัญในงาน HVAC (heating, ventilation, air conditioning) และช่วยในการดูแลจัดการสภาพแวดล้อมที่อยู่สบาย โดยการควบคุมการถ่ายเทของอากาศให้เหมาะสม

Related image

Fluke 922-Kit Airflow Meter มีความเข้ากันได้กับหลอดไพทอท (Pitot tube) ที่ใช้กันเป็นส่วนใหญ่ ผู้ใช้งานสามารถระบุลักษณะและขนาดของท่อ เพื่อเพิ่มความเที่ยงตรงในการวัดค่า และยังได้ออกแบบให้แยกสีท่อสายวัดเพื่อสะดวกในการอ่านค่าความดัน, มีฟังค์ชั่น Min/Max/Average/Hold สำหรับการวิเคราะห์ จอแสดงผลมี backlit ความสว่างสูง มองเห็นชัดเจนในพื้นที่แสงน้อย ปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งาน เพื่อประหยัดแบตเตอรี่ Fluke 922 Airflow Meter เหมาะกับงานต่อไปนี้

คุณสมบัติ

  • ใช้วัดความดันที่ลดลงระหว่างคอยล์และฟิลเตอร์
  • หาค่าการระบายอากาศที่เหมาะสมกับโหลดที่มี
  • ใช้จัดการควบคุมความดันบรรยากาศภายในอาคาร
  • ทำ Duct Traversals ในการอ่านค่าการไหลของอากาศที่แม่นยำ

 

สินค้าประเภทเดียวกัน