Ultra Engineering : บริษัท อุลตร้าเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | สินค้าFluke MDA-510 และ MDA-550 เครื่องวิเคราะห์มอเตอร์ไดรฟ์


ข้อมูลสินค้า

 
Fluke MDA-510 และ MDA-550 เครื่องวิเคราะห์มอเตอร์ไดรฟ์

Fluke MDA-510 และ MDA-550 เครื่องวิเคราะห์มอเตอร์ไดรฟ์


Model: Fluke MDA-510
   เครื่องออสซิโลสโคป    Fluke
 

Fluke MDA-510 และ MDA-550 เป็นเครื่องมือทดสอบวิเคราะห์มอเตอร์ไดรฟ์แบบพกพาที่สมบูรณ์แบบ และสามารถช่วยระบุตำแหน่งและแก้ไขปัญหาหลักๆ ในระบบมอเตอร์ไดรฟ์ประเภทตัวแปลงได้อย่างปลอดภัย

  • ตรวจวัดพารามิเตอร์ที่สำคัญของมอเตอร์ไดรฟ์ ประกอบด้วยแรงดันไฟฟ้า, กระแสไฟฟ้า, ระดับแรงดันไฟฟ้า DC และริปเปิล AC, ความไม่สมดุลและฮาร์โมนิคของแรงดันและกระแสไฟฟ้า (MDA-550), การมอดูเลตของแรงดันไฟฟ้า และการคายประจุแรงดันไฟฟ้าของเพลามอเตอร์ (MDA-550)
  • ดำเนินการวัดค่าฮาร์โมนิคเพิ่มเติมเพื่อระบุผลกระทบของฮาร์โมนิคลำดับที่ต่ำและลำดับที่สูงในระบบพลังงานไฟฟ้าของคุณ
  • ดำเนินการวัดที่มีการแนะนำสำหรับอินพุตของมอเตอร์ไดรฟ์, บัส DC, เอาท์พุตของไดรฟ์, อินพุตของมอเตอร์ และการวัดเพลา (MDA-550) พร้อมด้วยแผนภาพกราฟฟิคที่แสดงการเชื่อมต่อแรงดันและกระแสไฟฟ้าแบบทีละขั้นตอน
  • ใช้ชุดการวัดที่เรียบง่าย พร้อมด้วยโปรไฟล์การวัดที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า เพื่อเรียกใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอิงตามกระบวนการทดสอบที่เลือก
  • สร้างรายงานอย่างรวดเร็วและง่ายดาย ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดทำเอกสารข้อมูลการแก้ไขปัญหาและการทำงานร่วมกับผู้อื่น
  • วัดพารามิเตอร์ไฟฟ้าเพิ่มเติมด้วยออสซิโลสโคป 500 MHz เต็มกำลัง รวมทั้งความสามารถในการวัดมาตรและการบันทึกสำหรับช่วงโดยสมบูรณ์ของการวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในระบบอุตสาหกรรม

F-mda-550_04a_s.jpg

คุณลักษณะสำคัญ

  • การทดสอบที่มีการแนะนำด้วยแผนภาพกราฟฟิกที่แสดงการเชื่อมต่อแรงดันและกระแสไฟฟ้าแบบทีละขั้นตอนช่วยให้การตั้งค่าและการเชื่อมต่อไดรฟ์ที่สามารถปรับเปลี่ยนความถี่ได้ง่ายดายกว่าที่เคย
  • โปรไฟล์การวัดที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าจะรวบรวมข้อมูลโดยอ้างอิงจากกระบวนการทดสอบที่เลือก และลดการกำหนดค่าที่ซับซ้อน
  • ความสามารถในการเขียนรายงานในตัวช่วยให้การสร้างรายงานวิธีการแก้ปัญหาของมอเตอร์ไดรฟ์ทั้งก่อนและหลังแบบมืออาชีพทำได้ง่ายขึ้น

 

สินค้าประเภทเดียวกัน