Ultra Engineering : บริษัท อุลตร้าเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | สินค้าLeica D510 เครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์


ข้อมูลสินค้า

 
Leica D510 เครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์

Leica D510 เครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์


Model: Leica D510
   เครื่องวัดระยะทาง    Leica
 

เครื่องวัดระยะเลเซอร์ ยี่ห้อLeica DISTO รุ่น D510

1. คุณลักษณะ
   1.1  เป็นเครื่องวัดระยะทางด้วยแสงเลเซอร์ แบบมือถือ
   1.2  ความถูกต้องในการวัดระยะทางไม่เกิน +/- 1.0 มม.
   1.3  สามารถวัดระยะทางได้ ระหว่าง 0.05 -200 เมตร ( ขึ้นอยู่กับพื้นผิวและสีของวัตถุที่วัดระยะ )
   1.4  อ่านค่าการวัดระยะได้ละเอียดถึง 1 มม.
   1.5  มีเซ็นเซอร์วัดมุม ช่วงการวัด +/- 360 องศา ความแม่นยำ +/- 0.2 องศา
   1.6  หน้าจอขนาดใหญ่ แสดงผลได้ 4 บรรทัด มีระบบให้แสงสว่างเพื่อดูข้อมูลในที่มืดได้
   1.7  สามารถวัดระยะทางได้ทั้งมาตราเมตริก (หน่วยเมตร) และระบบอังกฤษ (หน่วยนิ้ว, ฟุต)
   1.8  สามารถตั้งหน่วยเวลาการวัดระยะทางได้
   1.9  เก็บค่าการวัดได้ 30 ค่า
   1.10  มีฟังชั่นช่วยในการทำงานดังนี้ เช่น
           - คำนวณหาค่าต่ำสุด/สูงสุด และวัดค่าต่อเนื่อง
           - คำนวณหาพื้นที่และปริมาตร
           - คำนวณบวก/ลบค่าที่วัดได้
           - กำหนดช่วงระยะที่ต้องการ
           - คำนวณหาความสูง/ความกว้างโดยใช้รูปสามเหลี่ยมและใช้การวัดมุมเอียงของวัตถุได้
           - คำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า(สี่เหลี่ยมคางหมู)
           - วัดความสูงวัตถุ เช่น ต้นไม้
           - วัดความลาดเอียง เช่นหลังคาบ้าน
           - ฟังก์ชั่น Height Profile Measurements
   1.11  มี Bluetooth Smart เพื่อการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ iPhone หรือ iPad
   1.12  แบตเตอร์รี่ 1 ชุด สามารถวัดระยะทางได้ประมาณ 5,000 ครั้ง
   1.13  มีกล้องเล็งแบบมองเห็นภาพระบบ Digital และมี ฟังชั่น zoom เพื่อดึงภาพให้ใกล้เข้ามาได้
   1.14  ได้มาตราฐานการป้องกันน้ำและฝุ่น IP65

2. อุปกรณ์ประกอบ
    2.1  มีสายคล้องมือและซองบรรจุเครื่อง
    2.2  แบตเตอร์รี่ อัลคาไลน์  ชนิด AA ขนาด 1.5 V. 2  ก้อน
    2.3  คู่มือการใช้งาน 1 เล่ม

 

สินค้าประเภทเดียวกัน