Ultra Engineering : บริษัท อุลตร้าเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | สินค้าLeica D810 เครื่องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์แบบมีไวเลสต์


ข้อมูลสินค้า

 
Leica D810 เครื่องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์แบบมีไวเลสต์

Leica D810 เครื่องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์แบบมีไวเลสต์


Model: Leica D810 Touch
   เครื่องวัดระยะทาง    Leica
 

เครื่องวัดระยะเลเซอร์ ยี่ห้อLeica DISTO รุ่น D810 touch

1. คุณลักษณะ
    1.1  เป็นเครื่องวัดระยะทางด้วยแสงเลเซอร์ แบบมือถือ
    1.2  ความถูกต้องในการวัดระยะทางไม่เกิน ± 1.0 มม.
    1.3  สามารถวัดระยะทางได้ ระหว่าง 0.05 -200 เมตร ( ขึ้นอยู่กับพื้นผิวและสีของวัตถุที่วัดระยะ )
    1.4  อ่านค่าการวัดระยะได้ละเอียดถึง 1 มม.
    1.5  มีเซ็นเซอร์วัดมุม ช่วงการวัด ± 360 องศา ความแม่นยำ ± 0.1 องศา
    1.6  ระบบหน้าจอสัมผัส แสดงผลได้ 4 บรรทัด มีระบบให้แสงสว่างเพื่อดูข้อมูลในที่มืดได้
    1.7  สามารถวัดระยะทางได้ทั้งมาตราเมตริก (หน่วยเมตร) และระบบอังกฤษ (หน่วยนิ้ว, ฟุต)
    1.8  สามารถตั้งหน่วยเวลาการวัดระยะทางได้
    1.9  เก็บค่าการวัดได้ 30 ค่า
    1.10 มีฟังชั่นช่วยในการทำงานดังนี้ เช่น
           - คำนวณหาค่าต่ำสุด/สูงสุด และวัดค่าต่อเนื่อง
           - คำนวณหาพื้นที่และปริมาตร
           - คำนวณบวก/ลบค่าที่วัดได้
           - กำหนดช่วงระยะที่ต้องการ
           - คำนวณหาความสูง/ความกว้างโดยใช้รูปสามเหลี่ยมและใช้การวัดมุมเอียงของวัตถุได้
           - คำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า(สี่เหลี่ยมคางหมู)
           - วัดความสูงวัตถุ เช่น ต้นไม้
           - วัดความลาดเอียง เช่นหลังคาบ้าน
           - ฟังก์ชั่น Height Profile Measurements
           - การวัดระยะด้วยภาพ
           - ฟังก์ชั่นกล้อง แสดงภาพที่หน้าจอและถ่ายโอนไปยังคอมพิวเตอร์
           - เข็มทิศ
    1.11 มี Bluetooth Smart เพื่อการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ iPhone หรือ iPad
    1.12 แบตเตอร์รี่ 1 ชุด สามารถวัดระยะทางได้ประมาณ 4,000 ครั้ง
    1.13 มีกล้องเล็งแบบมองเห็นภาพระบบ Digital และมี ฟังชั่น zoom เพื่อดึงภาพให้ใกล้เข้ามาได้
    1.14 ได้มาตราฐานการป้องกันน้ำและฝุ่น IP54

2. อุปกรณ์ประกอบ
    2.1  มีสายคล้องมือและซองบรรจุเครื่อง
    2.2  เครื่องชาร์จไฟ
    2.3  สายส่งข้อมูล USB
    2.4  คู่มือการใช้งาน 1 เล่ม

สินค้าประเภทเดียวกัน