Ultra Engineering : บริษัท อุลตร้าเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | สินค้าMetrel MI 3210 เครื่องทดสอบฉนวนงานไฟฟ้าแรงดันสูง


ข้อมูลสินค้า

 
Metrel MI 3210 เครื่องทดสอบฉนวนงานไฟฟ้าแรงดันสูง

Metrel MI 3210 เครื่องทดสอบฉนวนงานไฟฟ้าแรงดันสูง


Model: Metrel MI 3210
   เครื่องทดสอบความเป็นฉนวน    Metrel
 

Metrel MI 3210 เครื่องทดสอบฉนวนงานไฟฟ้าแรงดันสูง

METREL รุ่น MI 3210 เป็นเครื่องทดสอบฉนวนที่แรงดันไฟฟ้า 10 kV เพื่อตรวจวัดงานบำรุงระบบไฟฟ้าที่ใช้งานกับแรงดันไฟฟ้าแรงสูงเพื่อความปลอดภัย ฟังก์ชั่นการทดสอบครบและครอบคลุมการทำงานที่รวมอยู่ในเครื่องเดียว

ค่าทางไฟฟ้าที่ตรวจวัด

  • ทดสอบความเป็นฉนวนของสายและระบบไฟฟ้า (Insulation Test)
  • ตรวจวัดวัดค่า PI, DAR, DD
  • แรงดันไฟฟ้าทดสอบสูง 10 kV
  • การตรวจวัดแรงดันและความถี่สูง 550V(TRMS)
สินค้าประเภทเดียวกัน