Ultra Engineering : บริษัท อุลตร้าเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | สินค้าMetrel MI 3152 เครื่องตรวจสอบระบบไฟฟ้าในอาคาร มัลติฟังค์ชั่น


ข้อมูลสินค้า

 
Metrel MI 3152 เครื่องตรวจสอบระบบไฟฟ้าในอาคาร มัลติฟังค์ชั่น

Metrel MI 3152 เครื่องตรวจสอบระบบไฟฟ้าในอาคาร มัลติฟังค์ชั่น


Model: Metrel MI 3152
   เครื่องทดสอบงานติดตั้งระบบไฟฟ้า    Metrel
 

 

สามารถตรวจสอบระบบไฟฟ้าตามมาตรฐาน BS7671, IEC60364, IEC61557 สำหรับช่างไฟฟ้าที่ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าตามโรงงานอุตสาหกรรม อาคารสูง สำนักงาน บ้าน และโรงงาน ที่วางแผนการซ่อมบำรุง ที่มีปริมาณงานมาก หมดกังวลไปได้เลย กับฟังก์ชั่นพิศษดังนี้

  • AUTO TEST SEQUENCE ที่สามารถโปรแกรมลำดับการทดสอบแบบอัตโนมัติ
  • สามารถทำงานร่วมกับเครื่องอ่านบาร์โค้ดได้ โดยสามารถกำหนดหมายเลยตำแหน่งของเต้ารับทางไฟฟ้าแต่ละจุดได้ (asset ID) โดยสามารถเขียนโปรแกรมลำดับการทดสอบให้สอดคล้องได้แบบอัตโนมัติ เมื่อเครื่องอ่านบาร์โค้ด โปรแกรมการทดสอบจะปรากฎโดยอัตโนมัติทันที
  • แค่กดปุ่ม Test เครื่องดำเนินขั้นตอนการทดสอบให้อัตโนมัติ
  • เมื่อเครื่องดำเนินการทดสอบสำเร็จแค่กดปุ่ม MEM (Memory) เครื่องจะบันทึกผลการทดสอบให้โดยอัตโนมัติ โดยใช้ตำแหน่งที่ระบุไว้ด้วยบาร์โค้ด
  • สามารถทำรายงานผ่านคอมพิวเตอร์ได้ในรูปแบบตามมาตรฐาน BS7671
  • สามารถ link กับมือถือระบบแอนดรอยได้ สามารถดูข้อมูลปลการทดสอบได้อย่างง่ายดาย และสามารถส่งรายงานผ่านอีเมลจากหน้างานได้อย่างง่ายดาย

 

สินค้าประเภทเดียวกัน