Ultra Engineering : บริษัท อุลตร้าเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | สินค้าMetrel MI 3201 เครื่องทดสอบฉนวนแรงดันไฟฟ้าสูง 5 kV


ข้อมูลสินค้า

 
Metrel MI 3201 เครื่องทดสอบฉนวนแรงดันไฟฟ้าสูง 5 kV

Metrel MI 3201 เครื่องทดสอบฉนวนแรงดันไฟฟ้าสูง 5 kV


Model: Metrel MI 3201
   เครื่องทดสอบความเป็นฉนวน    Metrel
 

 

METREL รุ่น MI 3201 เป็นเครื่องทดสอบฉนวนที่แรงดันไฟฟ้า 5 kV เพื่อตรวจวัดงานบำรุงระบบไฟฟ้าที่ใช้งานกับแรงดันไฟฟ้าแรงสูงเพื่อความปลอดภัย ฟังก์ชั่นการทดสอบครบและครอบคลุมการทำงานที่รวมอยู่ในเครื่องเดียว

ค่าทางไฟฟ้าที่ตรวจวัด

  • ทดสอบความเป็นฉนวนของสายและระบบไฟฟ้า (Insulation Test)
  • ตรวจวัดวัดค่า PI, DAR, DD
  • ตรวจวัดวัดค่า R(t) Graph Plot
  • ตรวจวัดวัดค่า Capacitance
  • แรงดันไฟฟ้าทดสอบสูง 5 kV
  • การตรวจวัดแรงดันและความถี่

 

สินค้าประเภทเดียวกัน