Ultra Engineering : บริษัท อุลตร้าเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Process Instruments Calibration Workshop”


สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Process Instruments Calibration Workshop”

 

เนื่องจากเครื่องมือวัดและควบคุมการผลิตในอุตสาหกรรมต้องมีคุณภาพการวัดที่เที่ยงตรงได้มาตรฐาน จึงจะสามารถทำให้โรงงานผลิตสินค้าได้ดีมีประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงาน การสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัดคุมเหล่านี้จึงเป็นการประกันคุณภาพวิธีหนึ่ง

 

    บริษัท อุลตร้าเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือสอบเทียบมาตรฐานชนิดต่าง ๆ ของ Fluke, USA ในประเทศไทย ให้ความสำคัญในการมีความรู้ความเข้าใจในหลักการสอบเทียบฯ ที่ถูกต้อง การปรับ Zero-Span การทำ Scaling ฯลฯ รวมทั้งการประยุกต์ใช้งานเครื่องมือ Fluke Calibrators ชนิดต่าง ๆ ในการทำงานให้สะดวกรวดเร็วและแม่นยำ ที่มีให้เลือกให้เหมาะสมกับงานและความต้องการ

 

 

คุณสมบัติผู้ฝึกอบรม

      ผู้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือวัดคุมกระบวนการสอบเทียบชนิดต่างๆ เช่น ช่าง หรือวิศวกรสอบเทียบ

 

 

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562

เวลา 8.00 - 16.00 น.

ณ. ห้องชลธี2  โรงแรมไทยนำ ริเวอร์ไซด์, ราชบุรี

 

เนื้อหาและกำนดการ :

เวลา

เนื้อหา

08.30 - 09.00 น.

  ลงทะเบียนเข้างาน ณ. ห้องชลธี2

09.00 - 09.40 น.

  ความสำคัญและหลักการสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัดคุม

09.40 - 10.40 น.

  ชนิดและหน้าที่ของอุปกรณ์ในลูปการวัดคุมกระบวนการ (Process Control Loops Devices), สัญญาณมาตรฐานที่ใช้

10.40 - 11.00 น.

  พักรับประทานของว่าง   

11.00 - 12.00 น.

  หลักการทำงานของเครื่องมือวัดอุณหภูมิ ความดัน และวิธีการสอบเทียบมาตรฐาน (Calibration)

12.00 - 13.00 น.

  พักรับประทานอาหารกลางวัน       

13.00 - 13.45 น.

  Smart Transmitter แบบ HART Protocal, และแบบมาตรฐานปกติ

13.45 - 14.30 น.

   เทคนิคการใช้งาน Fluke Process Calibrators รุ่นต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ

14.30-15.20 น.

  พักทานของว่าง

14.40-15.30 น.

   ปฎิบัติการสอบเทียบฯ เครื่องมือวัด เช่น RTD, TC, Pressure    Switch+Gauge, Transmitter, Controller ด้วย Fluke Process   Calibrators รุ่นต่าง ๆ

15.30-16.00 น.

   ปิดการสัมมนา

 

การสัมมนาครั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น --ติดต่อสอบถาม--

คุณวัลภา โทร. 0823219123 , support@ultraengineering.co.th

คุณจีระภา โทร. 0876977475, jeerapa@ultraengineering.co.th

 

ดาวโหลดใบตอบรับสัมมนาด้านล่างค่ะ

 

 


PDF File Download

อบรม/สัมมนา

                                            

 

ดาวน์โหลด