Ultra Engineering : บริษัท อุลตร้าเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | เกี่ยวกับเรา


เกี่ยวกับเรา

บริษัท อุลตร้าเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นบริษัทผู้จัดจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องมือวัดสำหรับงานอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือวัดกระแสไฟฟ้า, เครื่องมือวัดอุณหภูมิความร้อนในเตา, เครื่องมือวัดความเป็นฉนวน, เครื่องมือวัดความเร็วลม, เครื่องมือวัดระยะทาง เป็นต้น ซึ่งบริษัทอุลตร้า เอ็นจิเนียริ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2532 ด้วยความมุ่งมั่นและมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องมือวัดสำหรับงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีและมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมบริการหลังการขายที่ดีและยังได้รับการยอมรับจากผู้ใช้มาเป็นเวลานาน 

นโยบายคุณภาพ

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศ และในภูมิภาคในการจำหน่าย อุปกรณ์ที่ทันสมัยคุณภาพดี พร้อมบริการหลังการขายที่ดี ส่งมอบสินค้าตรงเวลา เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด และได้มีการพัฒนาบุคลากร การอบรม และกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบริการสูงสุดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

กิจกรรมภายในองค์กร (Event)

เราได้มีการสนับสนุนกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและกลุ่มลูกค้า เพื่อเป็นประโยชน์ต่อทั้งองค์กรและลูกค้า เช่น การจัดสัมมนา การอบรม หรือการจัดงานแสดงสินค้า เพื่อเป็นการส่งเสริมยอดขายและเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าเพื่อเพิ่มการรับรู้ให้แก่กลุ่มลูกค้าอีกด้วย 

สินค้าที่จัดจำหน่ายและบริการ (Products Brand)

เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าโดยแบรนด์ชั้นนำ  อาทิและ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิอินฟาเรดแบบติดตั้งที่มีสัญญาณoutput และเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส แสดงผลเป็นระบบดิจิตอล

กล้องถ่ายภาพความร้อน,อินฟาเรดเทอร์โมมิเตอร์,ดิจิตอลมัลติมิเตอร์,เครื่องวัดฉนวน,เครื่องวัดกราวน์,แคลมป์มิเตอร์,เครื่องวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า

เครื่องวัดความหนาด้วยคลื่นเสียง โดยไม่ต้องขูดสี

เครื่องวัดความหนาผิวเคลือบ/ เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์

เครื่องวัดความสั่นสะเทือน,เครื่องวัดความเร็วลม,เครื่องวัดความชื้น,เครื่องวัดแสง,เครื่องวัดระดับเสียง,เครื่องวัดความเร็วรอบ,เครื่องวัดสภาพน้ำ,Video Borescope

เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิโปรไฟล์ใน Oven และ Furnace สําหรับอุตสาหกรรมสี, อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์, อุตสาหกรรมเหล็ก, อุตสาหกรรมอาหาร

เครื่องทดสอบคุณภาพทางไฟฟ้า, เครื่องทดสอบความต้านฉนวน, เครื่องวัดกราวน์, แคลมป์มิเตอร์, ดิจิตอลมัลติมิเตอร์

เครื่องวัดแก๊สทั้งแบบติดตั้งและแบบพกพา
เครื่องวัดระยะทางด้วยเลเซอร์

  รับบริการถ่ายภาพความร้อนนอกสถานที่

 
ความซื่อตรง  การบริการหลังการขาย  และการให้ความสำคัญ  พร้อมกับการให้คำแนะนำลูกค้า 
เป็นปัจจัยหลักที่สำคัญ  ในงานการให้การบริการขายของทางบริษัท