Ultra Engineering : บริษัท อุลตร้าเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | ประเภทสินค้า เครื่องทดสอบความเป็นฉนวน


เครื่องทดสอบความเป็นฉนวน

Fluke 1507, 1503 เครื่องทดสอบความเป็นฉนวน
เครื่องทดสอบฉนวน Fluke 1507 และ 1503 มีขนาดกะทัดรัด, ทนทาน, เชื่อถือได้สูง และใช้งานง่าย มีแรงดันทดสอบหลายระดับ เหมาะกับงานตรวจซ่อมแก้ไขปัญหา, การตรวจสอบความปลอดภัย และงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน มีฟั ...

Fluke 1535/1537 2500V เครื่องมือวัดความต้านทานฉนวนแรงดันสูง
คุณสมบัติ Fluke1535 วัดค่าความเป็นฉนวนได้สูงสุด 500G ออกแบบมาเพื่อการวัดแบบตอบสนองอย่างรวดเร็ว นิ่ง และแม่นยำ คำนวนค่า PI (Polarization Index) และ DAR (Dielectric absorptio ...

Fluke 1555/1550C เครื่องทดสอบความต้านทานฉนวน ที่มีแรงดันทดสอบสูงถึง 10 kV
  เครื่องทดสอบความต้านทานฉนวนระบบดิจิตอลรุ่นใหม่ Fluke 1555 และ Fluke 1550C ที่สามารถทดสอบฉนวนด้วยแรงดันสูงถึง 10 kV (เฉพาะรุ่น Fluke 1555) เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทดสอบอุปกรณ์แรงดันสูงได้อย่า ...

Fluke 1587FC/1577 เครื่องทดสอบฉนวนสมรรถนะสูง
Fluke 1587 FC และ Fluke 1577 เป็นการรวมเอาฟังก์ชันใช้งานทางเครื่องวัดฉนวนไฟฟ้าแบบดิจิตอล เข้ากับดิจิตอลมัลติมิเตอร์ไว้ภายในตัวเดียวกัน ช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งานได้หลากหลายขึ้น โดยเฉพาะกับงานซ่อม ...

Metrel MI 3101 เครื่องทดสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร
Metrel MI 3101 เครื่องทดสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร Metrel MI3101 เป็นเครื่องทดสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าและตรวจวัดเพื่อซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัย เพื่อให้งานตรวจสอบระบบไฟฟ้าเป็นเรื่องง่า ...

Metrel MI 3121H เครื่องทดสอบฉนวนแรงดันไฟฟ้าสูง 2.5 kV
  METREL รุ่น MI 3121H เป็นเครื่องทดสอบฉนวนที่แรงดันไฟฟ้า 2.5 kV เพื่อตรวจวัดงานบำรุงระบบไฟฟ้าที่ใช้งานกับแรงดันไฟฟ้าแรงสูงเพื่อความปลอดภัย ฟังก์ชั่นการทดสอบครบและครอบคลุมการทำงานที่รวมอยู่ใน ...

Metrel MI 3201 เครื่องทดสอบฉนวนแรงดันไฟฟ้าสูง 5 kV
  METREL รุ่น MI 3201 เป็นเครื่องทดสอบฉนวนที่แรงดันไฟฟ้า 5 kV เพื่อตรวจวัดงานบำรุงระบบไฟฟ้าที่ใช้งานกับแรงดันไฟฟ้าแรงสูงเพื่อความปลอดภัย ฟังก์ชั่นการทดสอบครบและครอบคลุมการทำงานที่รวมอยู่ในเคร ...

Metrel MI 3202 เครื่องทดสอบฉนวนแรงดันไฟฟ้าสูง 5 kV
  MI 3202 GigaOhm 5 kV เครื่องวัดฉนวนไฟฟ้าที่ที่ทำงานได้รวดเร็ว แม่นยำ จอแสดงผล LCD ขนาดใหญ่ อ่านค่าได้ง่าย แสดงผลทั้งอะนาล็อกและดิจิตอล ค่าทางไฟฟ้าที่ตรวจวัด วัดความต้านทานฉนวนได้ 1 ...

Metrel MI 3205 เครื่องทดสอบฉนวนงานไฟฟ้าแรงดันสูง 5 kV
  Metrel MI 3205 เป็นเครื่องทดสอบฉนวนที่แรงดันไฟฟ้า 5 kV เพื่อตรวจวัดงานบำรุงระบบไฟฟ้าที่ใช้งานกับแรงดันไฟฟ้าแรงสูงเพื่อความปลอดภัย ฟังก์ชั่นการทดสอบครบและครอบคลุมการทำงานที่รวมอยู่ในเครื่องเ ...

Metrel MI 3210 เครื่องทดสอบฉนวนงานไฟฟ้าแรงดันสูง
Metrel MI 3210 เครื่องทดสอบฉนวนงานไฟฟ้าแรงดันสูง METREL รุ่น MI 3210 เป็นเครื่องทดสอบฉนวนที่แรงดันไฟฟ้า 10 kV เพื่อตรวจวัดงานบำรุงระบบไฟฟ้าที่ใช้งานกับแรงดันไฟฟ้าแรงสูงเพื่อความปลอดภัย ฟังก์ชั่นกา ...

Metrel MI 3210 เครื่องทดสอบฉนวนงานไฟฟ้าแรงดันสูง 10 kV
  METREL รุ่น MI 3210 เป็นเครื่องทดสอบฉนวนที่แรงดันไฟฟ้า 10 kV เพื่อตรวจวัดงานบำรุงระบบไฟฟ้าที่ใช้งานกับแรงดันไฟฟ้าแรงสูงเพื่อความปลอดภัย ฟังก์ชั่นการทดสอบครบและครอบคลุมการทำงานที่รวมอยู่ในเค ...

Metrel MI 3242 เครื่องวัดไมโครโอห์ม ด้วยกระแสทดสอบ 2A
  METREL รุ่น MI 3242 เป็นเครื่องวัดความต้านทานต่ำระดับไมโครโอห์ม สำหรับวัดความต้านทานของหน้าสัมผัสสวิตช์, รีเลย์, ขั้วต่อ, บัสบาร์, จุดต่อสายเคเบิ้ล, ขดลวดมอเตอร์, หม้อแปลไฟฟ้า, ขดวดเหนี่ยวน ...

Metrel MI 3250 เครื่องวัดไมโครโอห์ม ด้วยกระแสทดสอบ 10A
  METREL รุ่น MI 3250 เป็นเครื่องวัดความต้านทานต่ำระดับไมโครโอห์ม สำหรับวัดความต้านทานของหน้าสัมผัสเบรกเกอร์และสวิตช์, บัสบาร์ขนาดกลาง ด้วยกระแสทดสอบ 10A จ่ายกระแสทดสอบ 10A ให้กับโหลด 20 ...

Metrel MI 3252 เครื่องวัดไมโครโอห์ม ด้วยกระแสทดสอบ 100A
  METREL รุ่น MI 3252 เป็นเครื่องวัดความต้านทานต่ำระดับไมโครโอห์ม สำหรับวัดความต้านทานของหน้าสัมผัสเบรกเกอร์และสวิตช์, บัสบาร์ ด้วยกระแสสูง ตั้งแต่ 100mA ถึง 100A วัดความต้านทานได้กว้าง ...