Ultra Engineering : บริษัท อุลตร้าเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | สินค้าMetrel MI 2093 เครื่องค้นหาสายไฟ, ฟิวส์ และเบรกเกอร์


ข้อมูลสินค้า

 
Metrel MI 2093 เครื่องค้นหาสายไฟ, ฟิวส์ และเบรกเกอร์

Metrel MI 2093 เครื่องค้นหาสายไฟ, ฟิวส์ และเบรกเกอร์


Model: Metrel MI 2093
   เครื่องทดสอบงานติดตั้งระบบไฟฟ้า    Metrel
 

 

MI 2093 เป็นเครื่องค้นหาแนวสายไฟฟ้าที่เดินในราง, ท่อ หรือใต้ผนัง เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจหาและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า โดยไม่ต้องมีการขุดเจาะ สามารถตรวจสอบวงจรระหว่างเต้ารับและเซอร์กิตเบรกเกอร์ หรือฟิวส์ ได้อย่างแม่นยำ รองรับการใช้งานทั้งแบบสายที่มีแรงดันไฟฟ้า (Live Test) และสายที่ไม่มีแรงดันไฟฟ้า (Dead Test)

เหมาะสำหรับการตรวจแก้ไขปัญหาในระบบไฟฟ้า, ระบบโทรศัพท์ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในอาคาร ในชุดประกอบด้วยตัวส่งสัญาณ (T10K) และตัวรับสัญญาณ (R10K)

คุณสมบัติ

  • ตรวจหาสายไฟได้ลึก 2 เมตร
  • ใช้ได้กับสายที่มีไฟและไม่มีไฟ
  • ตัวรับสัญญาณความไวสูงใช้ตรวจจับสัญาณที่ป้อนเข้าไปแล้วแพร่กระจายรอบตัวนำ
  • ปรับความไว 3 ระดับ Low, Medium, High พร้อมกับปรับละเอียดได้
  • แสดงระดับสัญญาณด้วยบาร์กราฟ และเสียง

Determining individual fuses in the switch box Determining individual fuses in the switch box
ค้นหาระบุฟิวส์และเบรกเกอร์ในกล่องสวิตช์โดยใช้ตัวส่งสัญญาณ

wires in the telecommunication environment
ค้นหาระบุสายแต่ละเส้นของระบบโทรศัพท์และ LAN ในอาคาร

wires and fuses in the switch box
ค้นหาระบุสายแต่ละเส้น, ฟิวส์ และเบรกเกอร์แต่ละตัวในตู้สวิตช์ควบคุม

Tracing buried cables in the ground
ตรวจหาแนวสายเคเบิ้ลที่ฝังอยู่ใต้ดิน

Tracing hidden paths
ตรวจหาแนวสายไฟในผนังที่มองไม่เห็น

 

สินค้าประเภทเดียวกัน