Ultra Engineering : บริษัท อุลตร้าเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | สินค้าMetrel MI 3202 เครื่องทดสอบฉนวนแรงดันไฟฟ้าสูง 5 kV


ข้อมูลสินค้า

 
Metrel MI 3202 เครื่องทดสอบฉนวนแรงดันไฟฟ้าสูง 5 kV

Metrel MI 3202 เครื่องทดสอบฉนวนแรงดันไฟฟ้าสูง 5 kV


Model: Metrel MI 3202
   เครื่องทดสอบความเป็นฉนวน    Metrel
 

 

MI 3202 GigaOhm 5 kV เครื่องวัดฉนวนไฟฟ้าที่ที่ทำงานได้รวดเร็ว แม่นยำ จอแสดงผล LCD ขนาดใหญ่ อ่านค่าได้ง่าย แสดงผลทั้งอะนาล็อกและดิจิตอล

ค่าทางไฟฟ้าที่ตรวจวัด

  • วัดความต้านทานฉนวนได้ 1 TΩ
  • แรงดันทดสอบ 5 kV DC
  • ตั้งค่าแรงดันทดสอบได้ง่ายและรวดเร็ว
  • ทดสอบชาร์จ capacitive loads ด้วยกระแส 5 mA ได้อย่างรวดเร็ว
  • วัดแรงดัน 600 V AC DC

 

สินค้าประเภทเดียวกัน